ትግበራ

4

የላቦራቶሪ ኢንዱስትሪ

2

ሜዲካል ኢንዱስትሪያል

3

የመድኃኒት አምራች ኢንዱስትሪ

1

አካባቢ ኢንዱስትሪያል